อัลบั้มภาพ โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
* อัลบั้ม *
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันเทศบาล
กิจกรรมวันเทศบาล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 152 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2565
การตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 65
การตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 65
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กักตัว เนื่อง
มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กักตัว เนื่อง
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2565
สำรวจดูที่ระบายน้ำเสีย โครงการขยายถนน 4 เลนส์
สำรวจดูที่ระบายน้ำเสีย โครงการขยายถนน 4 เลนส์
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2565

การประชุมประชาคมผู้เคยใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็นในการขออ
การประชุมประชาคมผู้เคยใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็นในการขออ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2564
พิธีประชุมเพลิงศพ พระเฉลียง (รวิณวโณ)จันทร์ไท
พิธีประชุมเพลิงศพ พระเฉลียง (รวิณวโณ)จันทร์ไท
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2564
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2564
ต้อนรับนายอำเภอแวงใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม
ต้อนรับนายอำเภอแวงใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2564
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2564

การลงพื้นที่มอบของสนับสนุนการจัดตั้งจุดคัดกรอง หมู่ที่ 2 บ้า
การลงพื้นที่มอบของสนับสนุนการจัดตั้งจุดคัดกรอง หมู่ที่ 2 บ้า
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2564
นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการวางท่อประปาส่วนภูมิ
นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการวางท่อประปาส่วนภูมิ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2564
กิจกรรมวันปิยะมหาราช
กิจกรรมวันปิยะมหาราช
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2564
การตรวจ ATK เชิงรุก
การตรวจ ATK เชิงรุก
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2564
นายกเทศมนตรีร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ
นายกเทศมนตรีร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ออกตรวจงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองอินทร์
ลงพื้นที่ออกตรวจงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองอินทร์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ตุลาคม 2564
นายกเทศมนตรีลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนน คสล.
นายกเทศมนตรีลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนน คสล.
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2564
นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2564
มอบใบประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณให้กับผู้ที่ให้การสนับ
มอบใบประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณให้กับผู้ที่ให้การสนับ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2564
มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแ
มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2564