แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
   
 

แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120218_112319.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20180212112319_2.xls
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th