งบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย(เทศบัญญัติ) พ.ศ.2556
   
 
งบประมาณรายจ่าย(เทศบัญญัติ) พ.ศ.2556
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120218_115027.doc
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20180212115027_2.xlsx
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20180212115028_3.xlsx
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20180212115028_4.xlsx
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th