งบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย (เทศบัญญัติ) พ.ศ. 2563
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_130220_110340.xlsx
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2562
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th