งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
งบประมาณรายจ่าย(เทศบัญญัติ) พ..2558 [อ่าน 19 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th