เรื่องอื่นๆ
 
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 27 เม.ย. 2565
นโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 [อ่าน 10 คน] เมื่อ 25 เม.ย. 2565
คู่มือปฎิบัติงานการเงินและบัญชี [อ่าน 13 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2565
คู่มือปฎิบัติงานด้านธุรการ [อ่าน 10 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th