ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม ต่างๆ
 
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
 
ใบคำร้องทั่วไป [อ่าน 13 คน] เมื่อ 23 ก.ย. 2563
ใบลาพักผ่อน [อ่าน 16 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2563
ใบลาป่วย [อ่าน 17 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2563
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [อ่าน 12 คน] เมื่อ 05 ส.ค. 2561
คำร้องหลักประกันสัญญา [อ่าน 18 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th