สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
 
สรุปผลจัดซือจัดจ้าง ธันวาคม2564 [อ่าน 15 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2565
สรุปผลจัดซ้อจัดจ้างมกราคม2565 [อ่าน 12 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2565
สรุปผลจัดซือจัดจ้างมีนาคม2565 [อ่าน 10 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2565
ประกาศสรุปผลเดือนกุมภาพันธ์2565 [อ่าน 7 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2565
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้่าง สขร.1 2565 [อ่าน 8 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th