รายงานการคลัง
 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 [อ่าน 16 คน] เมื่อ 01 พ.ย. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน [อ่าน 62 คน] เมื่อ 29 พ.ย. 2561
งบรายรับ รายจ่าย เดือน ตุลาคม 2561 [อ่าน 15 คน] เมื่อ 29 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th