แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ2560-2563) [อ่าน 47 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ2557-2561) [อ่าน 22 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2554-2558) [อ่าน 32 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th