แผนพัฒนา 3 ปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) [อ่าน 28 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) [อ่าน 20 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) [อ่าน 17 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) [อ่าน 16 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558) [อ่าน 27 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) [อ่าน 21 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556) [อ่าน 15 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555) [อ่าน 29 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th