กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
 
คู่มือขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 15 ก.ค. 2563
คู่มือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 04 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 [อ่าน 17 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2562
คู่มือขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 00 ก.พ. 543
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th