แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [อ่าน 13 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [อ่าน 24 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th