แผนการดำเนินงานประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 
แผนการป้องกันการทุจริต 2565 [อ่าน 12 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2565
แผนการประเมินความเสี่ยง 2565 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2565
ปกแผนการประเมินความเสี่ยง2565 [อ่าน 12 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [อ่าน 19 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2563
แผนการดำเนินงาน 2553 [อ่าน 23 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th