เรื่องอื่นๆ
 
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
 
นโยบายการบริหารงานบุคคล [อ่าน 10 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2563
แผนบริหารความเสี่ยง 2563 [อ่าน 9 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2563
มาตรการการใช้ดุลพินิจ [อ่าน 14 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2563
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [อ่าน 16 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2563
คู่มือขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2563
คู่มือขออนุญาตสร้างอาคาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2563
คู่มือขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 03 ก.พ. 2563
คู่มือการรับแจ้งขุดดิน - ถมดิน [อ่าน 12 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th