เรื่องอื่นๆ
 
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
 
ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล [อ่าน 22 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2562
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล [อ่าน 24 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 20 มิ.ย. 2562
ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลแวงใหญ่ [อ่าน 13 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th