บุคลากรตรวจสอบภายใน

 

ว่าที่ร้อยตรีจักรวาล พิมลตรี
ปลัดเทศบาล (นบห.งานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นางไพวรรณ แดนกาไสย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

 

 

 

 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th