แผนดำเนินงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
1.หน้าปก คำนำ สารบัญ [อ่าน 10 คน] เมื่อ 29 ต.ค. 2561
3.บัญชีสรุป [อ่าน 18 คน] เมื่อ 29 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th